Aizpildiet prasītos laukus un nospiediet Izveidot, lai saņemtu aizpildītu bakalaura darba uzdevuma iesniegumu, norādījumus bakalaura darba izstrādei un bakalaura darba veidni.

Saglabājiet arhīvu, izdrukājiet iesniegumu un iesniedziet katedras vadītājam!

Students
Darba vadītājs
Darba konsultants (ja nepieciešams)
Bakalaura darbs

Problēmas nostādni definējiet īsi un kodolīgi!

*Personas dati tiek izmantoti tikai dokumenta ģenerēšanai un dati un dokuments sistēmā netiek saglabāti.